حمید قاسم جهرودی

چکیده

معاونت فروش و بازاریابی - 29 سال سابقه بازاریابی و فروش در شرکتهای بزرگ همانند گروه صنعتی بوتان، چینی کرد و زیمنس آلمان

1400/12/18
78 بازدید
حمید قاسم جهرودی

114

09122784883