چشم انداز

چکیده

رز سرام مانا به زودی به ظرفیت سالیانه ۲۰,۰۰۰.۰۰۰ متر مربع (بیست میلیون متر مربع) تولید و توزیع کاشی و سرامیک خواهد رسید که بر طبق چشم انداز برنامه راهبردی می بایست تعداد این کارخانه مولد را در داخل کشور ایران، به چند برابر برساند و قسمتی از تولیدات خود را به خارج از ایران ببرد. رز سرام مانا برای تحقق این مهم در سدد یافتن شرکائی هم افق در سرتاسر جهان است.

1400/11/27
412 بازدید
چشم انداز

بوم سرامیک تولید محصولات خود را بر عهده کارخانجات بسیار بزرگ و خوش نامی چون کاشی الوند، کاشی پارس ، کاشی حافظ، کاشی توس و چهلستون گذاشته است و روانه بازارهای داخلی و خارجی می نماید. گستردگی فضای تولیدی رز سرام مانا، امکان ارائه محصولات متنوع از لحاظ بافت لعاب گرفته تا سایز بندی و انواع مختلف کاشی و سرامیک را فراهم نموده است که موجب پویایی و توانمندی به ارائه خدمات در بسیاری از پروژه های بزرگ و مطرح داخلی و  خارجی شده است. بوم سرامیک اولین برند در صنعت کاشی و سرامیک است که در سطح کشور اقدام به برپایی گالری های زنجیره ای حرفه ای و تخصصی جهت ارائه آورده های خویش نموده و به زودی این زنجیره را بر اساس هدف  در کل قاره های دنیا گسترده خواهد نمود.هلدینگ رز سرام مانا در نظر دارد به ظرفیت سالیانه حداقل 10,۰۰۰.۰۰۰ متر مربع (ده میلیون متر مربع) تولید و توزیع کاشی و سرامیک خود را برساند که بر طبق چشم انداز برنامه راهبردی می بایست تعداد کارخانه های مولد در داخل کشور ، به چند برابر برساند و قسمتی از تولیدات خود را نیز به خارج از مرز های ایران ببرد. رز سرام مانا برای تحقق این امردر صدد یافتن شرکائی هم افق در سرتاسر جهان می باشد و در راه رسیدن به آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد نمود.